स्पार्टेन्सटैमिलडबलेडफिल्मडाउनलोड

पोरक्वॉई पासर डू तबैक ए ला सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक?

सेस डेर्निएरेस एनीस, ला सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक ए फेट सोन अपैरिशन एट डे नोम्ब्रेक्स यूटिलिसेटर्स ल'एडॉप्टेंट डे जर्ज़ एन जर्ज़। सेसी इस्ट सेन्स डाउट लिय ऑक्स एफेट्स पॉज़िटिफ़्स क्यू कॉम्पटे ला सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक पर तालमेल एक ला सिगरेट क्लासिक। सी वौस क्रेग्नेज़ टूजॉर्स सेटे मर्विल्ले टेक्नोलॉजिक, लिसेज़ सीईटी लेख क्यूई वौस डोने प्लस डे राइसन्स डे फेयर उन ट्रांज़िशन डू टैबैक ए ला सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक।

कोई समाधान नहीं डालना है

ला सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक पर्मेट डे फ्यूमर डे मनिएरे बसेतुएले। En plus de ça, c'est une bonne अल्टरनेटिव प्योर arrêter de fumer. सी वाउस एट्स पर एक्सेम्पल अन पेटिट फ्यूमूर एट क्यू वोस डेसिरेज़ मेट्रे उन टर्म ए ला कॉन्सोमेशन डू टैबैक, वौस पॉवेज़ लियर अन आर्टिकलसार्वजनिक संस्थान पोउवोइर बिएन चोइसिर ले मोडेले डी सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक क्वी वाउस पत्राचार। लेस ई-लिक्विड्स ओन वेरिएट डे गोइट्स एट कॉन्टिनेंट यूने ट्रेस फैबल क्वांटिट डे निकोटीन। आइंसी, वौस पॉवेज़ फ्यूमर टाउट एन प्रिज़र्वेंट वोटर सैंटे। En plus de ça, en laissant la consomation du tabac au detriment de la cigaret électronique, vous ferez de très belles économies d'argent. वोस नावेज़ डॉन्क रीन पेर्ड्रे।

आप्टर पोर ल'ई-सिगरेट पोर प्रोटेगर सेस प्रोचेस एट ला प्लेनेटे

मेट्टर अन टर्म ए ला कॉन्सोमेशन डू तबैक एन'एस्ट पास सीलेमेंट बेनेफिक पोर ले फ्यूमूर माई ऑस्ट्रेलियाई पोउ टाउट सोन एंटॉरेज। एन रियलिटे, एवेक एल'ई-सिगरेट, नूस पाउवंस डेसोर्मैस डायर एडिउ या तबागिस्मे पासिफ़! प्यू इम्पोर्ट ले लियू, ले तबागिस्मे पासिफ़ इस्ट उन गैंग्रीन पोर ला कम्यून्यूट। जानकारी डालो, ला फ्यूमी डू टाबैक एक्सपोज एल'ऑर्गनिस्म ए डेस मिलिएर्स डे पदार्थ चिमिक्स न ला प्लुपार्ट सोंट कैन्सरिगेन्स। एल'ई-सिगरेट इस्ट डोनक अन वेरिटेबल सॉल्यूशन पियर प्रिसर्वर ला सैंट डे नोम्ब्रेउस पर्सन्सेस। पार ऐलेउर्स, एल'ई-सिगरेट रिप्रेजेंटे मोइन्स डे रिस्क पोर एल'एनवायरनमेंट कार, इल एन'य ऑरा प्लस डे मेगोट्स डी सिगरेट्स डान्स लेस रुएस एट डान्स लेस ओशियन्स।

शेयर करना