एससीएसविएलबीरस्वप्न11पूर्वावलोकन

पेरड्रे डू वेंट्रे: 4 एक्सरसाइज फेयरे औ कोटिडियन पोयर वाई आने वाले

अवोइर ले वेंट्रे असोर्टी डिफॉर्मे एल'एलेगेंस डेस होम्स एट डेस फेम्स टाउट एन जौंट सुर लेउर पोस्चर। पेलियर सी डिसफ़ोनक्शननेमेंट, प्लसियर्स मेथोड्स सॉंट कॉन्सेलीस पार लेस स्पेशलिस्ट्स डालें। सैट आर्टिकल vous presente quatre exercices efficces put dégraisser en peu de temps un ventre।

ल 'व्यायाम डी श्वसन पेटी

ला रेस्पिरेशन एब्डोमिनेल इस्ट अन एक्सरसाइज डी'एंट्री पोर अमिनसिर ले वेंट्रे। पोर सी फेयर, इल सफीट डे सलॉन्गर डॉस औ सोल, मेन एटेंड्यू एट जैम्ब्स रिप्लाई। L'Exercice Consiste en effet Faire des प्रेरणा और समाप्ति poussées en अल्टरनेंस। एफ़िन डे मिउक्स एप्रिसिएर लेस मूवमेंट्स, इल इस्ट टाउट फेट पॉसिबल डे प्लेसर लेस ड्यूक्स मेन्स सुर ल'एब्डोमेन कम ल'इंडिक ले साइट वेबwww.guideregime.com.

ल 'व्यायाम डे ला पोस्चर डू बटेउ

ल'एक्सरसिस डे पोस्चर डू बटेउ एन प्रैटिक परमेट डे कॉन्ट्रैक्टर लेस मसल डी ल'एब्डोमेन एट डे सुरक्रोइट डी'ऑगमेंटर ले टोनस मस्कुलर। ले रियलिसर रिविएंट अवंत टाउट इफेक्टुअर कम इंडिकर अन एक्सरसाइज डे रेस्पिरेशन एब्डोमिनेल पोर प्रिपेरर एल'ऑर्गेनिस्मे ल'इंटेंसिट डे ल'एक्टीविटे।
ला पोस्चर डू बाटेउ से रियलाइज़ पबिस ओरिएंटे वर्स ले प्लाफोंड, बेसिन ए ल'एरिएर एवेक उन इनक्लिनैसन इन्फेरिएर à 180° ल'एरिएर। लेस ब्रा टेंडस एट लेस पाइड्स सुरेलेव्स, सेट एक्सरसाइज नेसेसाइट ऑ मोइन्स अन इंटरवल डे 10 रेस्पिरेशंस पॉसीस औ कोटिडियन।

ल 'व्यायाम डू पर्वत पर्वतारोही

ले माउंटेन क्लाइंबर्स एस्ट टाउट कम ले प्रिसेडेंट एक्सरसाइज एक वैकल्पिक पोयर एवोइर ले वेंट्रे प्लाट। ला पोस्चर एडॉप्टर एयू कोर्ट्स डे ल'एक्सर्सिस एस्ट सिमिलेयर सेले डेस पोम्पेस। सेलेमेंट, इल फौड्रा क्यू ले कॉर्प्स एन एन्टीयर (पाइड्स, हैंचेस एट एपॉल्स) डेसिन उन लिग्ने ड्रोइट। Après quoi, il faudra ramener les genoux la poitrine en अल्टरनेंस पेंडेंट या moins cinq मिनट्स।

लेस स्क्वैट्स

लेस स्क्वैट्स सोंट डेस एक्सर्सिसेस बिएन यूटिल्स डार एमिनसिर ले वेंट्रे नोटममेंट ग्रेस सन एक्शन सुर लेस मसल्स एब्डोमिनॉक्स एट फेसियर्स। पोर ले रियलाइज़र, इल सफ़िट डे प्रेंड्रे उन बोने इंस्पिरेशन एट से पोज़िशनर लेस जैम्बेस इकार्टेस एट ब्रा टेंडस। एनसुइट, इल फ़ौड्रा इफ़ेक्टुअर डेस अल्टरनेंस रेपेटिटिफ़्स डे हाउत एन बेस एन फ़्लेचिसेंट लेस जेनौक्स, लेस क्यूइस्स पैरेलल्स औ सोल।

शेयर करना