rcbvsrrजोजीतेगा

बेटे सैलून पर टिप्पणी करें?

ले सैलून इस्ट ला पीस प्रिंसिपल डे ला मैसन। एले कांस्टीट्यूए अन रेपेरे औ सीन डे ला मैसन। C'est l'endroit ideal installer ses आमंत्रित करता है। आइन्सी, इल डूइट फेयर ट्रांसपैराट्रे ला ब्यूटी डे वोटर मैसन। इल इस्ट डॉन महत्वपूर्ण डे वेइलर बिएन ल'अमेनगर। Découvrez quelques astuces बिएन अमेनेजर वोटर सैलून डालते हैं।

ल इंस्टालेशन डू रिवेटमेंट डे सॉल

L'aménagement du Salon start par l'installation du revêtement de sol. अल्लेज़ सुर ले साइटउद्धारकर्ता प्लस डालना

. टेंट डोने क्यू सेस्ट ला पीस प्रिंसिपल, इल फ़ॉट चोइसिर अन रिवेटमेंट डे सोल क्यूई लुई इस्ट एडेप्ट। वौस पाउवेज़ ऑप्टर पोयर लेस कैरेक्स, पन सोल एन पीवीसी ओ डेस पैराक्वेट्स फ्लोटेंट्स। सेपेंडेंट, इल एस्ट आइडियल डी'ऑप्टर पोर अन रिवेटमेंट ड्यूर, एफिन डे गारंटिर अन इन्वेस्टिसमेंट ए लॉन्ग्यू ड्यूरी।

ल'इंस्टॉलेशन डेस मेबल्स

ल'इंस्टॉलेशन डेस मेबल्स इस्ट उने एटेप क्रिटिकले डे ल'एमेनेजमेंट डू सैलून। एन प्लस डे सर्वर डे सीज ऑक्स पर्सनेस क्वि एम्प्लोयंट ला पीस, लेस मेयूबल्स योगदानकर्ता ए ला डेकोरेशन डे ला पीस। ले प्रीमियर म्यूबल ए इंस्टॉलर डान्स ला पीस इस्ट ले कैनापे। C'est la pièce maîtresse du सैलून। Lorsqu'on डिस्पोज़ डी'असेज़ डी'एस्पेस, इल एस्ट पॉसिबल डे ले मेट्रे औ ब्यू मिलियू डे ला पीस, पीयर एक सेपरेशन। सेपेंडेंट, डान्स लेस पेटिट्स पीसेस, ले कैनापे एस'इंस्टॉल सॉवेंट कॉन्ट्रे ले मूर, डे सॉर्ट ए फेयर फेस ए ला टेलीविजन।
ला डिस्पोज़िशन डेस ऑट्रेस म्यूबल्स डे ला पीस डिपेंड डे ला पोजीशन डू कैनापे, सी वौस एवेज़ डेस एनफैंट्स, इल इस्ट प्रीफ़ेरेबल डी'इंस्टालर उन एयर डे ज्यू। सेपेंडेंट, वोस पॉवेज़ डिस्पोज़र डी'ऑट्रेस मेयूबल्स डान्स ला पीस, टाउट एन वेइलेंट ए ने पास एनकॉम्ब्रर ले सैलून। पोर सी फेयर, टेनेज़ कॉम्पटे डे वोस हैबिट्यूड्स कार्मिकल्स एट डे वोस बीसोइन्स। N'oubliez surtout में d'installer une तालिका manger.

ला डेकोरेशन डे ला पीस

एम्बेलिर वोटर सैलून, इल फ़ॉट चोइसिर लेस कूलर्स डालो। Choisissez des couleurs simples et neutre, en vue de les मिक्सर avec n'importe quell autre। माईस इवितेज़ सरटआउट ल'एक्सट्रावेगेंस एट ला सरचार्ज। ल'ऑट्रे एलिमेंट क्यूई एंट्रे डान्स ला डेकोरेशन डे वोटर सैलून इस्ट एल'एक्लेयरेज। इल इस्ट कॉन्सिले एडॉप्टर अन एक्लेयरेज सिंपल, डौक्स एट एग्रेएबल। वौस पाउवेज़ ऑप्टर पोयर लेस सस्पेंशन्स शहरीकरण ला पीस या अन लैम्पैडेयर डालना अन एक्लेयरेज इंटेंसिफ।

शेयर करना